Ajanhallinta alkaa arvoista

Mistä syntyy kokemus ajanhallinnasta? Miksi näyttää siltä, että toiset saavat aikaan vaikka mitä, kun toiset tuntuvat kadottavan ajan ja kokevan käytettävissä olevan ajan täyttyvän jotenkin itselle merkityksettömillä asioilla?

Kokemus hallinnan tunteesta lähtee siitä, että omassa elämässä on ainakin jonkinlainen selkeys ja että se pohjautuu itselle tärkeisiin asioihin. Kun käytettävissä oleva aika suhteessa siihen, mitä haluaisi tehdä ja miten haluaisi elää kohtaavat, tulee kokemus siitä, että hallitsee itse elämäänsä. Elämme edelleen maailmassa, jossa koetaan huonoa omatuntoa omien rajojen vetämisestä, kiireen tuntu saa tuntemaan itsemme tarpeellisiksi ja loputtomat mahdollisuudet ja jatkuva tarjonta vaikeuttavat omien tarpeiden tunnistamista.
Ajanhallinta on mielestäni laajemmin juuri kokemusta oman elämän hallitsemisesta. Kun elämänhallinta pettää, pettää myös ajanhallinta. Ja toisin päin. Kun ei enää käytä ja täytä aikaansa niillä elementeillä joista itselle syntyy merkitys ja tyytyväisyys, voi tulla tunne, ettei hallitse elämäänsä itse.

Mikä sitten on taustalla itselle merkityksellisen elämän ja ajankäytön luomisessa? Meillä on ajanhallintaan tarjolla enemmän kuin koskaan erilaisia konkreettisia välineitä – seinä-, pöytä-, kirjakalentereita, puhelinsovelluksia hälytystoimintoineen, sähköposteja, ajastustyökaluja. Ei ole kiinni siitä, ettemme tietäisi, kuinka kalenteroida asioita.

Kysymykset ovatkin syvemmällä.
Mistä tulevat ne asiat, joita sinne kalenteriin viemme?
Kuka päättää, miten ja mihin aikamme käytämme?
Vastaako ajankäyttösi niihin tarpeisiin, joita sinulla on?

Hyvä ajanhallinta alkaa omista arvoista. Niiden tiedostamisesta ja sellaisista valinnoista, jotka auttavat elämään sinun elämäsi peruspilareiden mukaan.

Otetaan esimerkki. Arvona perhe (voit vaihtaa tähän minkä tahansa sinulle tärkeän arvon) on aika perustavaa laatua oleva asia. Kokemus siitä, että ajan viettäminen perheen kanssa, yhteinen tekeminen ja perheestä huolta pitäminen ovat sinulle tärkeitä asioita, mutta ajankäytössäsi nämä asiat eivät toteudu. Tällöin voi olla kyseessä arvoristiriita. Jos tärkeälle asialle ei ole aikaa, törmää juurikin tuohon kokemukseen hallitsemattomuudesta. Siitä seuraavat tyytymättömyys ja merkityksettömyys.

Kun ajankäytössä pohjaamme omiin elämänarvoihin, pystymme rakentamaan oikealla tavalla omat rajat ja sanomaan niiden pohjalta ei. Kun opettelee sanomaan välillä ei, pystyy sanomaan oikeassa paikassa kyllä.

Näiden asioiden tiedostamisen ja omaksumisen jälkeen on helpompi täyttää käytettävissä oleva aika niin, että kokemus hallinnan tunteesta toteutuu. Aikaa on myös niille sinun arvojasi tukeville asioille. Silloin aika ei vain suhahda ohi, päivät ja viikot toistu juoksuvauhtia suorittaen, ilman tunnetta että saisi mistään kiinni tai tekemisellä ja olemisella olisi oikeasti merkitystä.

Valoisia ajatuksia joulukuuhun,
Pauliina

Vastaa