Lisää onnistumisia valmennuksen avulla

Valmennus on ratkaisukeskeinen menetelmä, joka ongelman poistamisen sijaan keskittyy ratkaisun löytämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiaa lähestytään keskittymällä siihen, mitä sinä voit tehdä toisin edistääksesi halutun asian toteutumista tai haluttuun lopputulokseen pääsemistä.

Valmennuksessa siirretään huomio pois niistä asioista, joihin ihminen ei voi omalla toiminnallaan vaikuttaa, keskittymään niihin asioihin, jotka ovat vaikutuspiirissämme. Valmennuksessa opetellaan tunnistamaan erilaisia tunteita sekä erottamaan tunteet ja ajatukset. Oleellista on, että asiat ratkeavat ja muutokset tapahtuvat, sinun itsesi ja oman toimintasi kautta.

Ihmisen kykyyn nähdä omat vaikutusmahdollisuudet ja onnistumiset, vaikuttavat olennaisesti ihmisen itsetuntemus ja itsetunto. Itsetuntemus tarkoittaa omien vahvuuksien ja voimavarojen oikeanlaista tiedostamista ja niiden tehokasta käyttämistä, ihmisen omaa potentiaalia. Itsetunto merkitsee ihmisen kykyä kohdata tilanteita, käsitellä asioita ja ympäröivää maailmaa sekä esimerkiksi vastaanottaa palautetta ja kestää haastaviakin tilanteita. Kun itsetuntemus on hyvä, ihminen tietää mitä haluaa, miksi haluaa ja mitkä asiat tuovat omaan elämään merkityksellisyyttä. Itsetunto on tärkeä pohja kaikelle toiminnalle – kuinka tavoittelemme unelmiamme, saavutamme tavoitteitamme ja kehitämme itseämme.

Valmennus on turvallinen paikka tutkia itseään ja rakentaa itsetuntoa. Valmentaja ei tuomitse, arvioi, arvostele tai määritä, millainen sinun pitäisi olla tai miten sinun pitäisi jokin tilanne tai asia kohdata. Kun uskaltaa luottamuksen ilmapiirissä sanoittaa ääneen niitä itselle arkoja asioita ja tunteita, jo se itsessään voi saada aikaan oivalluksia ja helpottaa. Valmennuksessa tehtävien harjoitusten ja erilaisten kysymysten avulla ihminen pääsee tutkimaan, kuka oikeastaan on. Mistä tykkää. Mitä kaipaa ja haluaa. Mistä haluaa kenties luopua. Kun näitä asioita tunnistaa, ja löytää valmennuksen avulla rohkeutta alkaa elää näiden asioiden mukaisesti, vahvistuu myös itsetunto. Kun tuntee itsensä, tietää mitä haluaa ja mitä ei, alkaa vähitellen enemmän ja enemmän rakentaa omasta elämästään itselleen mieluisaa. Kun onnistumisia yksi toisensa jälkeen tulee, alkaa luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä, joka taas kohentaa itsetuntoa.

Meillä jokaisella on varmasti tänä päivänä saatavilla rajaton määrä tietoa. Siitä ei ole kysymys. Ehkä kysymys onkin siitä, että juuri tuon rajattoman tiedon määrän valossa on vaikea erottaa se oleellinen – se mikä juuri minulle on sitä tarpeellista, hyödyllistä ja oleellista.

Valmennuksen hyötyjä ovat esimerkiksi henkilön ajatusten kirkastuminen, fokuksen suuntaaminen itselle tärkeisiin asioihin, ajan- ja stressinhallinnan keinojen löytäminen, oman itsen parempi ymmärtäminen sekä tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen.

Tavoitteen saavuttaminen ei useinkaan ole kiinni siitä, ettemme tietäisi mitä tehdä. Ettemme osaisi asettaa tavoitteita tai tavoittelisi muutosta. Oleellista tavoitteiden saavuttamisessa ja muutoksen onnistumisessa on kuitenkin syvempi ymmärrys ja oivallukset siitä, kenen tavoitteita yrittää saavuttaa. Ovatko ajatukset omia, sitä mitä oikeasti itse elämältä haluaa tai miten itse haluaa jonkin asian olevan. Epäonnistumme usein sellaisissa asioissa, jotka ovat oletuksena tai odotuksena asetettu meille ulkopuolelta. Silloin aito halu ja tahto ei tule meistä itsestämme eikä oma oivallus ohjaa meitä muutokseen.

Valmennuksen avulla saadaan siis lisää onnistumisia.
Missä sinä haluaisit onnistua tai mitä haluaisit muuttaa?
Mikä on toisin, kun olet saavuttanut tavoitteesi?

Ihanaa viikonloppua sinulle!

<3 Pauliina

Vastaa