Mitä Life Coach- valmennus on

Life coach- valmennus on ratkaisukeskeinen ja eteenpäin vievä toimintatapa, joka perustuu positiiviseen psykologiaan ja kognitiiviseen käyttäytymistieteeseen. Valmentaminen lähtee aina yksilön tarpeista, toiveista, tunteista ja unelmista.

Valmennus sopii sinulle, joka olet valmis ja halukas ottamaan vastuun omasta elämästäsi, sinulle on voimia ja uskallusta tutkia sisälläsi olevia, usein aika arkojakin asioita ja toimintaasi tai ajatteluusi vaikuttavia uskomuksia. Valmennus tähtää sinun omiin oivalluksiisi siitä, mikä sopii sinulle parhaiten ja mitä tarvitset ja haluat juuri nyt.

Valmennukseen tullaan, kun halutaan asettaa ja saavuttaa tavoitteita, etsiä omaa suuntaa, tehdä muutoksia elämässä ja esimerkiksi poistaa rajoittavia ajatusmalleja eli uskomuksia. Valmennuksessa suunnataan huomio niihin asioihin, jotka ovat yksilön omassa vaikutuspiirissä ja oivalletaan ja opitaan hyväksymään asiat, joihin ei voida vaikuttaa. Valmennuksessa tehdään myös tunnetyöskentelyä sekä tutkitaan ja kirkastetaan elämänarvoja.

Kaikissa meissä on sisällä valtava voima ja viisaus – intuitio – sisäinen ääni, joka kertoo, mikä meille on oikein, mitä haluamme ja mitä kaipaamme. Usein jo lapsuudessa opitut uskomukset muokkaavat ja ohjaavat sinua läpi elämän – kuinka puhumme itsellemme; miten näemme itsemme, mitä olemme ansainneet, minkä arvoisia olemme. Epävarmuus, pelot, hyväksytyksi tuleminen, suorittaminen, nautinto. On inhimillistä kokea kaikkia tunteita. Myönteisyys, keskittyminen elämän hyviin asioihin sekä kiitollisuus, ovat valmennuksessa usein läsnä.

Valmennus ei ole neuvomista. Se ei ole terapiaa, ei mentorointia, konsultointia tai valmiita vastauksia. Valmennuksessa keskeistä on, että valmentaja auttaa valmennettavaa oivaltamaan itse, mitä valmennettava tarvitsee ja haluaa. Valmennus etenee kysymyksin, kuuntelemisen kautta sekä ratkaisukeskeisen valmennusmenetelmän mukaisin harjoituksin. Valmennettava määrittää tapaamisten välille välitavoitteita, jotka palvelevat häntä prosessin kannalta ja auttavat kohti päämäärää. Harjoitukset voivat olla mm. mielikuvaharjoituksia, kirjoittamista, piirtämistä, tuoli- tai kävely- eli polkuharjoitusten tekemistä, sekä erilaisia rentoutumis- ja hengitystekniikoita ja -harjoituksia. Valmennukseen kuuluvat myös erilaiset hengitysharjoitukset, läsnäoloa tukevat rentoutushetket sekä oman itsesi äärelle pysähtymään auttavat harjoitukset. Tarkoitus on löytää keinoja rakentaa omaa elämää itselle mieluisaksi ja merkitykselliseksi.

Life Coaching on upea mahdollisuus sinulle rauhoittua hektisen arjen ja suorittamisen keskellä itsesi äärelle tutkimaan, kuka olet ja missä menet.  

Valmennus on prosessi, johon kuuluu yleensä muutamia valmennustapaamisia. Myös yksittäiset tapaamiset ovat mahdollisia, tuolloin valmennettavalla on jokin selkeä ongelma tai aihe, johon hän kaipaa valmennusta. Valmennusprosessi voi toki olla pitkäkin, mutta tuollaisissa tilanteissa on kiinnitettävä huomiota valmennukselliseen otteeseen.

Mielen parissa työskentely on myös syklistä. Asioita ei voi ohjelmoida tapahtumaan eikä oivalluksia saada napin painalluksella. Valmennuksen yksi tarkoitus on herätellä ja saada käyntiin ainakin ajatus muutoksesta ja prosessi alkamaan ihmisessä itsessään.

Valmennus on prosessi, joka alkaa tilanteesi ja tavoitteidesi kartoittamisella. Tapaamisten edetessä luottamus rakentuu ja vahvistuu välillämme. Sinä asetat itsellesi prosessin välitavoitteet, joiden saavuttamisessa olen tukena. Valmennustapaamiset pidetään kasvotusten, videoyhteydellä tai puhelimen välityksellä. Tapaamisten väli on keskimäärin 1-3 viikkoa, elämäntilanteestasi ja tavoitteistasi riippuen.

Jokaisella on mahdollisuus muutokseen. Myös elämän vastoinkäymiset ja raskaat asiat on helpompi kohdata, kun voi käyttää sitä voimaa, jota meissä jokaisessa on. Ja vahvistaa tuota voimaa.

Vahvista omaa voimaasi, kuuntele sisäistä ääntäsi, rakasta itseäsi, opettele lempeyttä itseäsi kohtaan, kirkasta arvosi, pura uskomuksiasi, hengähdä hetki, rentoudu.