Valmennukset ryhmille

Vuorovaikutus, myönteisyys ja myötätunto, epävarmuuden kanssa eläminen, yksilön ja ryhmän vahvuudet muutostilanteissa, stressitilanteiden helpotus? Mitä sinun yrityksesi, työyhteisösi tai vaikkapa harrastusryhmäsi kaipaa?

Ainoasi järjestää inspiroivia, asiakaslähtöisiä valmennuksia. Kaiken lähtökohtana on oivalluttava ja osallistava tekeminen! Perusajatus on, että kun yksilö löytää omaa elämää ja hyvinvointia palvelevia elementtejä, se heijastuu positiivisesti myös ryhmään ja mm. työelämään.

Ota yhteyttä ja kerro, mistä teillä haluttaisiin kuulla ja minkä aiheiden ympärillä oivaltaa!

Esimerkki oivalluttavasta luennosta

MIELEN VOIMA, 2 tuntia

Ryhmävalmennus toteutetaan asiakkaan valitsemassa tilassa. Ryhmäkoko sovittavissa. Valmennus sisältää tietoa ja harjoituksia, joiden avulla jokainen osallistuja pääsee syvemmälle kuhunkin aiheeseen ja saa konkreettisia työkaluja mukaansa. Valmennus on rakennettu siten, että jokainen osallistuu harjoituksiin sen mukaan, mikä tuntuu sopivalta.

Ryhmävalmennuksen runko (muokattavissa tarpeidenne mukaan)

Osallistava lyhyt rentoutushetki – hengitysharjoitus, pysähtyminen tähän hetkeen

•Miten mieltä ohjataan? Tunteiden, tunnetilojen ja ajatusten tunnistaminen ja valitseminen. Mieli karkailee – ohjaa se lempeästi takaisin

•Huomion kiinnittäminen hyviin asioihin – pienien hyvien asioiden, hetkien, ajatusten, muistojen huomioiminen ja vahvistaminen

•Voimapaikka – osallistava, vahvistava mielikuvaharjoitus

•Oma sisäinen puhe. Miten puhut itsellesi? MIten kohtelet itseäsi. Oman sisäisen puheen vaikutus suoriutumiseen, motivaatioon, positiivisuuteen, pystyvyyden kokemukseen. Itsemyötätuntoharjoitus.

Mitä on kiitollisuus? Miksi kiitollisuus kannattaa ja mitä siitä saa? Kiitollisuuden tietoinen harjoittaminen joka päivä. Kiitollisuuden lisääminen omaan elämään.

•Kiitollisuuspäiväkirja – osallistava harjoitus kuulijoille

•Lopuksi rentoutusharjoitus, jossa nivotaan yhteen luennon aiheet ja ohjataan mieli myönteisiin ajatuksiin

Mielen voima- ryhmävalmennuksen hinta on 320€ + alv 24%. Valmennuksen harjoitukset sekä materiaali jäävät ryhmän käyttöön.