Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste ja rekisteritiedot

1 Rekisterin nimi: Ainoasi Hyvinvointivalmennus tietosuojaseloste

2 Rekisterinpitäjä:

Ainoasi Hyvinvointivalmennus 2287350-7

Puutarhakatu 12b, 20100 Turku

p. 044 2300 374

info@ainoasi.fi

3 Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö: Pauliina Kansanoja, Ainoasi Hyvinvointivalmennus

4 Rekisteröidyt:

sähköpostilistalla olevat Ainoasi Hyvinvointivalmennus jäsenet (sisältää myös mahdolliset asiakkaat)

palveluita ostaneet asiakkaat, hyvinvointikirjeen tilaajat, valmennuksiin ja valmennustapahtumiin osallistuneet henkilöt.

5 Rekisterin pitämisen oikeudellinen peruste ja käyttö: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteessa lakisääteisen velvoitteen perusteella laskutuksen, kirjanpidon ja asiakassuhteen hoidon muihin virallisiin (mahdolliset valitukset, peruutukset ym.) tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella, kun henkilö liittyy sähköpostilistalle, osallistuu verkkokursseihin tai antaa muuten luvan markkinointiin.

Henkilötietoja käsitellään sopimuksen perusteella, kun henkilö osallistuu Ainoasi Hyvinvointivalmennuksen järjestämiin valmennuksiin.

Henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella tiedottamiseen, markkinointiin, yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, analysointiin, mielipide- ja markkinointitutkimuksiin.

6 Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöt:

Nimi

Osoite

Kieli

Sähköpostiosoite

puhelinnumero

valmennuksissa terveydentilaa mahdollisesti koskevat tiedot

muut valmennuksessa käsitellyt tiedot

Yritykset:

Yrityksen nimi

Osoite

Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi ja asema yrityksessä

Puhelinnumero, sähköpostiosoite

7 Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterin tiedot säilytetään enintään kolme vuotta viimeisen yhteydenoton jälkeen tai valmennuksen päättymisen jälkeen, jollei asiakkaan kanssa muuta ole sovittu erikseen.

8 Tietojen siirtäminen ja vastaanotto

Henkilötietoja käsittelee vain Ainoasi Hyvinvointivalmennuksen henkilökunta. Kirjanpitoon kuuluvat laskutustiedot siirtyvät kirjanpitäjälle salatun yhteyden kautta. Muuhun rekisteriin ei ole pääsyä, eikä tietoja luovuteta tai luovuteta kolmansille osapuolille, jollei asiakas itse sitä halua. Tietoja ei koskaan luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoasi.fi- verkkosivut, laskutusohjelma sekä Google Drive ja One Drive, on suojattu käyttäjätunnuksella, salasanalla, käyttöoikeuksilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan Ainoasi Hyvinvointivalmennuksen henkilökunta. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

Google Drive, One Drive, Google Analytics, Gmail, Mailchimp, Holvi verkkokauppa, valmentajan puhelin, watsapp, sisältävät asiakkaiden yhteystietoja ja mahdollisia kiinnostustietoja. Näiden sisältämät tiedot ovat suojattu palvelun tarjoajan puolelta. Käyttäessään palveluita tai allekirjoittaessaan sopimuksen asiakas suostuu tähän.

Valmennuksista kertyvät terveys- tai muut arkaluontoiset tiedot tallentuvat ainoastaan valmentajan omaan rekisteriin, joka on suojattu lain vaatimalla tavalla. Näitä tietoja ei käsittele kukaan muu kuin valmentaja itse, ellei muuta ole sovittu asiakkaan kanssa erikseen.

10 Tietosuojavastaava on Pauliina Kansanoja

11 Tarkastus-, korjaus ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus myös kieltää kaiken hänestä kerätyn tiedon käyttämisen ja tulla poistetuksi ja unohdetuksi asiakasrekisteristä.

Tarkastus- korjaus tai unohduspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Ainoasi Hyvinvointivalmennus

Puutarhakatu 12b 20100 Turku

tai

info@ainoasi.fi

Pyynnön saatua rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan ennen tietojen antamista tarkistettavaksi.

12 Evästeet (cookies)

Ainoasi.fi- sivusto käyttää evästeitä, joiden avulla parannamme nettisivujen toimivuutta. Evästeet antavat

tietoa siitä, kuinka käytät sivustoamme, jotta voimme jatkuvasti kehittää sitä entistäkin toimivammaksi.  

Mitä evästeet ovat ja miten ne toimivat?

Evästeet (cookies) ovat vierailtujen sivustojen tietokoneelle tallentamia tietoja.

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita tietokoneesi (tai muu internetiä käyttävä

laitteesi, esim. älypuhelin tai tablet-tietokone) vastaanottaa ja lähettää

käydessäsi verkkosivustollamme.  Eväste sisältää yleensä anonyymin

tunnistenumeron, eikä vahingoita päätelaitetta. Käyttäjää ei voida tunnistaa

pelkkien evästeiden avulla.