Viisi annosta hyvinvointia

Hyvinvointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritelmän mukaan hyvinvointiin kuuluvat terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi tai elämänlaatu. Se, mitä nämä osa-alueet kunkin yksilön kohdalla tarkoittavat, on hyvin subjektiivinen kokemus – jokainen kokee eri tavalla ja eri määrin sen, mitä itse tarvitsee voidakseen hyvin ja kokeakseen hyvinvointia. Hyvinvointi voidaan jakaa vielä kahteen kategoriaan – henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Henkinen hyvinvointi tarkoittaa esimerkiksi kokemusta siitä, että tulee hyväksytyksi omana itsenään, hallitsee omaa elämäänsä, kokee eri elämän osa-alueiden olevan tasapainossa sekä mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä. Myös kokemus olemisesta osana jotakin, yhteenkuuluvuudentunne, edesauttaa henkistä hyvinvointia.

Oman käsitykseni mukaan henkisen hyvinvoinnin pohjana ovat yksilön arvot, käsitys siitä mikä itselle on elämässä tärkeää. Henkilö voi hyvin, kun hänen elämänsä koostuu niistä osa-alueista, jotka tuovat henkilölle merkityksen tunnetta. Hyvinvointi lisää onnellisuutta, mutta ei ole absoluuttista onnellisuuden kokemuksen kannalta. Henkilö saattaa tilapäisesti voida jollakin osa-alueella huonosti, mutta kokea silti olevansa pääsääntöisesti onnellinen.

Fyysinen hyvinvointi koostuu mm. fyysisestä terveydestä, liikuntakyvystä, ravinnosta, nukkumisesta, kehon rasituksesta sekä kivun ja säryn kokemuksista. Ennen ajateltiin, että ihmisen mieli ja keho ovat kaksi toisistaan irrallista asiaa. Että niillä ei ole yhteyttä toisiinsa, eikä mielen hyvinvointi vaikuta kehon hyvinvointiin tai toisinpäin. Onneksi tuosta virheellisestä käsityksestä on jo kauan sitten tultu ymmärtämään, että ihminen on kokonaisuus, jossa mieli ja keho ovat tiiviissä yhteydessä, yksi kokonaisuus. Moni meistä tuntee henkisen hyvinvoinnin kehollisina tuntemuksina, ja esimerkiksi jokin kiputila kehossa vaikuttaa mielen toimintaan. Fyysinen hyvinvointi tuntuu mielessä myönteisinä ajatuksina, jaksamisen tunteena ja positiivisena suhtautumisena asioihin.

Työuupumus on esimerkki tilanteesta, jossa henkisen hyvinvoinnin järkkyminen voi ilmetä esimerkiksi unettomuutena tai vaikkapa selkäkipuna. Tai pitkään jatkunut kiputila elimistössä saa ihmisen masentumaan. Hyvinvointi on siis vahvasti kokonaisvaltainen kokemus, johon vaikuttavat niin fyysinen kuin henkinen kokemus hyvinvoinnista.

Seuraavassa on listattuna joitakin elämän osa-alueita, joiden kautta yksilön hyvinvointi koostuu. Lista ei ole tyhjentävä. Tarkastelemalla näitä elämän osa-alueita, voit tutkia ja todeta, mitkä asiat kuuluvat sinun hyvinvoinnin kokemukseesi ja ovatko sinun elämäsi hyvinvoinnin palikat kohdallaan.

1. Elämänarvot. Listaa vähintään viisi (tai enemmän) asiaa tai aihealuetta, joita pidät tärkeinä. Esimerkiksi työ, perhe, vapaus, rohkeus, itsensä kehittäminen, onnellisuus, terveys, ekologisuus, auttaminen, oma aika, liikunta tai jotain muuta.

2. Ravinto. Millaista ruokaa syöt? Milloin syöt? Mitä ravinto sinulle on – nautinto vai polttoaine? Minkä perusteella teet ruokavalintojasi? Hallitseeko ruoka sinua?

3. Liikunta. Liikutko? Kuinka paljon ja miten? Milloin? Mitä liikunta sinulle merkitsee? Millaiseksi tunnet olosi liikuntasuorituksen jälkeen? Entä jos et liiku?

4. Nukkuminen ja uni. Kuinka paljon nukut vuorokaudessa? Nukutko mielestäsi tarpeeksi? Oletko aina väsynyt vaikka nukkuisit kuinka paljon? Onko nukkuminen elämän peruspilari jota ilman et tulisi toimeen vai palkinto, kunhan olet ensin hoitanut kaikki muut asiat?

5. Työ. Millaista työtä teet ja miksi? Onko työsi sinulle tärkeää? Miksi? Mitä tekemäsi työ kertoo sinusta? Kuinka tärkeä hyvä työ on omanarvontuntosi kannalta? Millaista työtä haluaisit tehdä tulevaisuudessa? Oletko unelmatyössäsi?

6. Ihmissuhteet. Millaisia ihmissuhteita sinun elämässäsi on? Kuka on sinulle elämäsi tärkein ihminen? Mitä saat niiltä ihmisiltä, joiden kanssa olet eniten tekemisissä? Miksi? Mitä sinä annat toisille? Miksi? Viihdytkö ihmisten kanssa vai viihdytkö mielelläsi omissa oloissasi?

Yksilön hyvinvoinnin lähtökohtana ovat aina yksilön tarpeet ja toiveet. Jos haluaa hyvinvoinnin tornin huipulle, on ensin rakennettava tukeva pohja ja perustukset, joista hyvinvointi lähtee rakentumaan askel askeleelta. Tällä tarkoitan sitä, että jos oma hyvinvointi rakentuu toisten ihmisten oletuksiin, arvoihin ja tahtoon, se on joka hetki muuttuva ja horjuva rakennelma. Vain yksilön hyvinvoinnin kautta voidaan luoda kestävää, laajempaa hyvinvointia.

<3 Pauliina